Privaatsustingimused

Uuendatud
25.04.2020

Käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad, kui kasutate veebikeskkonda kodubutiik.ee. Veebikeskkonna kasutamine loetakse Teie nõusolekuks käesolevate Privaatsustingimustega. Isikuandmete vastutav töötleja on Kodubutiik OÜ (reg. nr. 14385883). Kontaktandmed - e-post: info@kodubutiik.ee; telefon: 556 88818.

Töödeldavad isikuandmed

  1. ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress
  2. ostuajalugu
  3. tarneandmed
  4. klienditoe andmed

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on pakkumisete, tellimuste ja müügiprotsessi täitmine ja Kodubutiik OÜ ettevõttesisene aruandlus. Turundusinfo saatmiseks kasutatakse isikuandmeid vaid kasutaja eelneval nõusolekul (nt uudiskirjaga liitumine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Volitatud isikutele edastatakse Teie isikuandmeid vaid Kodubutiik OÜ korraldusel ning samal eesmärgil nende töötlemiseks, kui Kodubutiik OÜ seda teeb. Volitatud töötlejateks võivad olla näiteks serveriteenuse, raamatupidamisteenuse, transpordi, turundusteenuse pakkujad.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Kodubutiik OÜ serveriteenuse pakkuja tagab isikuandmete turvalisuse läbi andmete edastuse üle turvalise kanali SSL protokolli abil. Ühenduse turvamisel kasutatakse SSL sertifikaati.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Teil on õigus kontrollida oma andmeid ja nõuda valede või puudulike andmete korrigeerimist.

Nõusoleku tagasivõtmine, kustutamine

Teil on õigus nõuda andmete kustutamist, kui seadusest tulenev põhjendus seda ei takista, keelata ja piirata oma andmete töötlemist (näiteks turunduse eesmärgil).

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub kirjalikult e-posti teel info@kodubutiik.ee.

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).